ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

HONLAP MŰKÖDTETÉSÉHEZ

 

Bevezetés

A jelen tájékoztató fogalmai megegyeznek a GDPR 4. cikkében meghatározott értelmező

fogalommagyarázatokkal. (GDPR: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete)

 

 1. ADATKEZELŐ/VÁLLALKOZÁS ELÉRHETŐSÉGEI

1.1.    Az adatkezelő neve: Döner KingKft. (a továbbiakban: Adatkezelő)

Székhelye: 3525 Miskolc, Széchenyi út 62.

Képviseli: Bus Jenő ügyvezető

E-mail címe: donerkingkft@gmail.com

Telefonszáma: 0036 70 299 9422

Honlap: www.donerking.hu

 1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJAI

2.1. A személyes adatok kezelésének célja: a Vállalkozás honlapját meglátogatók előzetes tájékoztatása, kapcsolatfelvétel elősegítése, marketing célú információk közreadása, valamint a honlap rendeltetésszerű működtetése, a rosszindulatú látogatások kiszűrése és beazonosítása.

 1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

3.1. A személyes adatok kezelésének jogalapjai:

Az adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont] kapcsolatfelvétel esetén, valamint szerződéses jogalap [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont] az érintett kezdeményezése alapján megteendő intézkedések esetén.

 1. A KEZELT ADATOK KÖRE

4.1. Kezelt adatok köre:

A  www.donerking.hu oldalon a látogatás időpontja, tartama, látogató számítástechnikai eszközének IP címe és MAC azonosítója, az általa használt operációs rendszer és böngésző típusa, a meglátogatott aloldalak;

 

 1. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL, BELEÉRTVE AZ E CÉLBÓL VÉGZETT PROFILALKOTÁST IS

 

5.1. Az Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban meghatározott adatkezelések tekintetében nem végez automatizált döntéshozatalt.

 1. „SÜTIK” ÁLTALI ADATKEZELÉS

6.1.      Cookie-k (Sütik) és feladatuk

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

6.2.      Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az https://donerking.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

6.3.      Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Az https://donerking.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával az https://donerking.hu információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

(Facebook remarketing pixel: Az https://donerking.hu a weboldalán alkalmazza a Facebook mint harmadik fél sütijeit is. A Facebook cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy hirdetéseket jelenítsünk meg olyan személyeknek, akik előzőleg felkeresték a https://donerking.hu oldalt, továbbá, hogy ez alapján termékeket és szolgáltatásokat ajánljunk nekik. A cookie-k azt is lehetővé tetszik a számunkra, hogy korlátozzuk azt, hogy Ön hányszor lát egy hirdetést, így nem kell újra és újra ugyanazt a hirdetést látnia. Továbbá a hirdetések analitikájában elemzésében is segítségünkre van.) – jelenleg kikapcsolva.

Azon sütik alkalmazása esetén, melyhez a látogató hozzájárulása szükséges, az alkalmazás jogalapja a látogató/érintett hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont alapján.

 1. A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK CÍMZETTJEI

7.1.    Az Adatkezelő jelen adatkezelés tekintetében a következő adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 1. a) HFTH Team Kft. (3530 Miskolc, Szemere B. u. 20.)

Tevékenység: a honlapon történő mentések elvégzése, a fejlesztési és az adatbázissal kapcsolatos feladatok ellátása.

 1. b) Microwave Hungary Kft. (1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.)

Tevékenység: online tárhely biztosítása.

 1. AZ ÉRINTETTEK JOGAINAK VÉDELME

8.1.   A látogató/érintett részletes felvilágosítást kérhet a honlap használatával összefüggő személyes adatai kezeléséről az ügyvezetőtől.

8.2.   A látogató/érintett — a GDPR 12-21. cikkei szerint — kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint élhet az adathordozhatósághoz való jogával.

8.3.   A látogató tiltakozhat az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelések [jelen Tájékoztató 3.1. pont] ellen. Az Adatkezelő a tiltakozási jog gyakorlása esetén a tiltakozást megvizsgálja és dönt annak figyelembevételéről.

8.4.   A látogató/érintett a GDPR-ban meghatározott jogai megsértése esetén panasszal fordulhat az Adatkezelőhöz az 1.1. pontban meghatározott elérhetőségeken.

8.5.   A látogató/érintett továbbá panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is a 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., vagy e -mailben az ugyfelszolgalat@naih.hu címen. A látogató/érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

8.6.   Az Adatkezelővel szemben bíróság előtt is indítható per a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok megsértése miatt. A látogató/érintett a pert a Fővárosi Törvényszék előtt vagy a lakóhelye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. Amennyiben a látogató/érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van, akkor a per a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindítható.

8.7.   A látogató/érintett sérelemdíjra és kártérítésre vonatkozó igényt terjeszthet elő a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén.

 

Miskolc, 2020. január 02.